numaningas

numaningas
numanìngas, -a adj. (1) numanus, supratingas: Numanìngas daktaras, kad numano žėdną ligą J. Numanìngas senis, labiausia jis apie alų nusimano Pg. Jis numanìngas medžio darbui Jnšk. Tėvas, žinoma, numaningesnis už motiną BsPII74. Tas visai nenumanìngas daktaras Klov.
numanìngai adv.: Jei numaningai apsiverčia, greit gal prabagotėt .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”